COBOL

Gràcies a la nostre experiència en COBOL, acumulada en tots l'any d'existència de la empresa, hem realitzat i continuem fem amb ell aplicacions sòlides i lliure d'errors.

Mitjançant MicroFocus, podem connectar la informació dels nostres sistemes COBOL amb base de dades relacionals, ampliant les possibilitats d'explotació dels dades, a partir de tecnologies com Java. Els dades modificats a qualsevol de les parts, es reflecteix immediatament a l'altra.

Un cas habitual d'aquest procés, ocorre quan es desitja compartir informació resident en COBOL des de sistemes externs de business intelligence, ERP o CRM. Com així també en la generació i enviament de factures electròniques.

La evolució de COBOL no acaba aquí, perquè també coneixem com integrar paquets d'ofimàtica (Word, Excel) amb les aplicacions existents, o exportar a format PDF, mitjançant l'us de reports personalitzats.